Riska Båtforening

  • Riska Båtforening
Riska Båtforening ligger i Hommersåk, ca. 4 Nm SØ av Stavanger. N58°55.8'. E005°50.9'.
Foreningen har ca 700 medlemmer, og 370 båtplasser i organisert havn med brygger på begge sider av Hommersåkvågen.
Adresse
Kaiveien, Hommersåk, 4310
Telefon
99 50 11 69