Olav Thon stiftelsen bevilget penger til foreningen Sandnes og Jæren beredskapsforening slik at de kunne få kjøpe inn ny motor og fikse båten som ligger i beredskap i vågen Hommersåk.

Vi takker for støtten til å gjøre Hommersåk mer tilgjengelig for innbyggerne!