Er du en av de mange som gleder seg over å fyre opp et bål i naturen? 

I perioden 15 april til 15 september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av,skog og all annen utmark. Det bestemmer regelverket det generelle bålforbudet i Norge som er utarbeidet for å forhindre skog- og lyngbranner.

 

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

(Kilde: DSB )