Kjære Riska Lions og innbyggere på Hommersåk

Jeg sender dere mine  beste ønsker og gratulasjoner i anledning av at Lions klubb Sandnes/Riska i år arrangerer Riskadager for 30. Gang.

Lions er en International organisasjon bestående av et nettverk med folk over hele verden. Vi er mer enn 1,4 millioner medlemmer fordelt på 48 000 Lions-klubber. Vi er tilstede i alle verdensdeler. Å være en Lions vil si å stå til tjeneste, der mottoet er ”We serve”.   Lions Internasjonal er 102 år i år og vokser stadig, den viktigste grunnen til det er at klubbene er forankret i sitt lokalmiljø. Lionsmedlemmene rundt deg er dine venner og naboer.

Rotlaus og Staysman på Bryggedansen på Hommersåk
Rotlaus og Staysman på Bryggedansen på Hommersåk

Her på Hommersåk, er Lions-medlemmene med på å knytte bånd mellom innbyggerne ved å tilrettelegge og arrangere blant annet Riskadagene.  Alle arbeider sammen for å bevare det spesielle miljø som finnes på Hommersåk.

Å være et Lions medlem er unikt. Mange av de som får hjelp via Lions humanitære prosjekter, ville ikke kunnet få det om det ikke var for det gode arbeidet som hver og en Lions bidrar med. Inntektene som vi bidrar med så vel lokalt som internasjonal gjør ofte en forskjell. Vi er mennesker som forstår at det å hjelpe andre forandrer ikke bare deres liv, men like mye oss selv.

Alle klubbene består av unike mennesker, med sine egne ideer og væremåte, felles for alle er at de har et sterkt ønske å hjelpe andre i lokal miljøet, nasjonalt og ikke minst internasjonalt.

Riskadagene på Hommersåk er etter hva jeg forstår er en stor festdag for hele familien.  Med mange aktiviteter som passer for alle aldersgrupper, og der andre lag og foreninger får presentere seg og være med å ta i et tak. Med salgsmesse, bryggedans lokale sangkrefter og mye mer gir det noe tilbake til hele bygda. Å arrangere Riskadagene er hardt arbeid med lang planlegging og en arbeidskrevende helg, men viktig fordi overskuddet gir Riska Lions klubb mulighet til å hjelpe mange andre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det er svært viktig at klubben er synlig i nærmiljøet slik at flere får kjennskap til hva Lions står for. Bare slik kan flere få øynene opp for dette flotte arbeidet som utføres. Vi håper det er flere her som kan være interessert i å bli medlemmer. Jeg ønsker også å benytte anledningen til å gratulere Riskaklubben som de siste årene fått mange nye yngre medlemmer av begge kjønn.  Klubben er sunn og sterk – Gratulere!

Det å være President for en så flott organisasjon som Lions Clubs Internasjonal har gitt meg dette året, muligheten til å reise verden rundt for å besøke Lions klubber og lokalmiljø. Det er imponerende og jeg er stolt av å se det store arbeidet som utføres. Jeg har snakket mye om hvor viktig det er å sette seg mål som en må strekke seg mot, når en jobber med humanitære prosjekter. Det gir resultater.

Lions Sandnes/Riska har bestandig satt seg store mål for de prosjekter de har deltatt i.  Jeg håper at jeg får anledning til å være med å delta på Riskadagene en dag slik at jeg får oppleve felleskapet og vennskapet dere har vært med å skape med dette arrangement.

Jeg vil benytte anledningen å takke Lions Sandnes/Riska og Lions Norge for deres støtte dette året som jeg har vært Lions International President.  Deres støtte og vennskap er veldig viktig for meg

 

Vennlig Hilsen

Gudrun Yngvadottir
Lions Clubs International President 2018-2019