Hvis du er en av de som lurer på hva som skjer med badebrygga oppe ved Grindavatnet som ligger mellom Storaberget og Toreniben, så fortvil ikke. Her kommer litt info.

Denne badebryggen ble bygget i 2003 og etter vær og vind har gjort sitt i tillegg til at flere har revet og ødelagt deler av bryggen pga hærverk så ble den nå i denne uken revet.Gert Olsson som er initativtaker til byggingen av den første badebryggen i 1997 og deretter i 2003 begynte denne uken å rive bryggen slik at ikke noen skader seg på bryggen som når hadde blitt så slitt at det måtte gjøres noen grep.Han har kontaktet alle grunneiere til dette flotte turområdet og informert dem om hva som bør gjøres videre. Alle grunneierne har stilt seg veldig positive til planer om å rive den gamle og bygge ny.Sandnes kommune er også kontaktet og har fått kontakt med ansvarlig avdeling som også er positive til å kunne hjelpe med noe her. Det er ikke inngått en avtale foreløpig men det jobbes med.

Gert Olsson i gang med rivingsarbeidet i snøværet på tirsdag.
Dette blir dugnadsbasert slik at det vil ta noe tid å få på plass så jeg håper turgåere i området vil smøre seg med litt tålmodighet og satser på at det kommer på plass en ny badebrygge.
Først må alt det gamle treverket fjernes og ryddes opp. Så må det planlegges ny badebrygge og søke Sandnes kommune om tillatelse og eventuelt økonomisk støtte. Iniativtaker har sagt seg positiv til å ta på seg bygge arbeidet på dugnad nok engang hvis dette blir aktuelt med tillatelser og økonomisk støtte til byggeprosjektet.
Sånn ser det ut etter riving av bryggen