Kort om Hommersåk

Hommersåk - fra gammelt av kalt Hommersand, da opprinnelig garden Hommersand. Hommersåk er et sentrumsområde i tettstedet Riska og hadde pr 1.januar 2017 7 294 innbyggere og er en av Sandnes 13 bydeler, en av de største.

Stedet har røtter tilbake fra ca 750 e.Kr og det er blant annet funnet kristne gravfunn på Frøyland. Man har tidligere hatt en del industri som kornmølle, sementblanderi og andre fabrikker på Hommersåk. Nå i dag er det stort set bare handelsnæring som drives på Hommersåk.