Før jul så la vi ut en artikkel om Grindavatnet og turområder og badebryggen ved Grindavatnet.

Denne var nå så i dårlig forfatning at det måttes gjøres noe omfattende vedlikehold. For å unngå at folk ble skadet så ble den revet nå i vinter. Selvfølgelig så valgte Sandnes og jæren beredskapsforening å begynne riving av denne en dag som minnet mest om snøstorm. Rivingen gikk helt fint men det var mye arbeid med å fjerne materialene. 

Foreningen har snakket med alle de 5 grunneigerene og de er positive til at det kan bli bygget en ny badebrygge her oppe ved flotte Grindavatnet som ligger ved de mange stiene for folk som går tur her fra nært og fjernt. Foreningen har også sendt forslag til Sandnes kommune om å bygge ny brygge med støtte fra kommunen og en solid dugnadsjobb fra flere om dette skal bli en realitet. Sandnes kommune er positive til tiltaket og behandler denne saken og kommer tilbake når de har fått behandlet dette grundig og tatt med grunneigere i denne dialogen.

Flere som går turen til Storaberget går også innom Grindavatnet året rundt. Selvfølgelig er det sommeren som bringer mange folk til å bade i Grindavatnet. Nå nærmer det seg vår og enda flere som tar turen ut i den flotte naturen vi har rundt oss. Derfor var det viktig for medlemmene å rydde skikkelig opp slik at området nå fremstår slik det så ut før bryggen ble bygget første gang. Dugnadsgjengen har flere ganger tatt turen til Grindavatnet med tunge sekker med verktøy og fått brukt endel materialer fra gammel brygge til gjenbruk som klopper over endel steder med mye gjørme. Noe er tatt vare på med tanke på fremtidige prosjekt og dugnadsgjengen har også laget platting i begynnelsen av tunnelen slik at du kan gå tørrskodd inn i starten. Resten av materialene er båret ned for hånd og levert til gjennvinning. Gratis treningsøkt som resulterte i null skader på tross av planker med spiker langs skulder og kropp de kilometerene til parkeringsplassen.

Foreningen holder til i Hommersåk og er veldig engasjert i å gjøre bra ting i og rundt Hommersåk. Medlemmene har i flere år  blant annet arbeidet dugnad og solgt kaker for å få penger til båt som kan brukes som beredskapsbåt til nødetatene om den trengs til oppdrag. De har også støttet foreningen Brannmenn mot kreft og flere andre prosjekter som de arbeider med i fritiden sin.