Engasjert i idrett eller andre lag og foreninger?

Har du informasjon eller "verdt å lese" om aktiviteter, arrangement, reiser eller annet, send inn til oss tekst og bilder, så skal vi få det publisert.