Skjørestad Veimerking tar et tak for andre bedrifter på Hommersåk

Ny merking på p-plassen ved Bryggen senter

På kveldstid, i nær sommertemperatur har eier og daglig leder av Skjørestad Veimerking, Oddvar Skjørestad med Bjørn Eliassen, stilt opp for Bryggen Senter og foretar oppmerking av parkeringsplasser.

-Vi jobber uten kveldstillegg eller overtid, for å hjelpe Bryggen Senter å ivareta den andel parkeringsplasser senteret bør ha i løpet av dagen. En spesial-pris til andre bedrifter på Hommersåk sier Oddvar Skjørestad.

Skjørestad Veimerking er en av våre støttespillere, og som på den måten stiller seg til tjeneste for andre bedrifter eller private i bygda, og indirekte gjør oss i stand til å fremme aktiviteter og positive tiltak for både gammel og ung på Hommersåk.

Vi oppfordrer alle bedrifter som har et "markeringsbehov" til å kontakte Skjørestad Veimerking. 


Oppmerking av parkeringsplasser på Bryggen Senter