Hesthammer næringsområde

Det finnes ledige næringsområder på Hesthammer, øst for Hommersåk, med kort avstand til sentrum. 

Detaljregulingsplan ble vedtatt i bystyret 6.feb 2017. Området har fleksible tomtestørrelser til gunstige priser.

Bssøk Sandnes Tomteselskap for mer informasjon.