Endring i ledelsen hos bakeren.

28 år gamle Anders Ommundsen har overtatt som daglig leder i Brygge Bakern AS , registrert i Brønnøysund 14.februar 2018