Vi takker våre sponsorer

KAPH Entreprenør

KAPH tar seg av alle typer BYGGEPROSJEKTER Vi takker for støtten til å gjøre Hommersåk…

Olav Thon stiftelsen

Olav Thon stiftelsen bevilget penger til foreningen Sandnes og Jæren beredskapsforening…

Sponser du vårt arbeid med å fremme lag- og foreninger på Hommersåk?

Formål:
- Hommersak.no har formål å fremme medlemmenes interesser for å drive næringsvirksomhet i og omkring Hommersåk.
- Hommersak.no vil og fremme alle fritidsklubber/aktivitetsklubber som finnes i/omkring Hommersåk.
- Hommersak.no vil fremme organisasjoner og foreninger som driver med sikkerhet, miljø- og livreddende arbeid.
- Et hovedelement med siden, blir en katalog med både små og store firma, AS eller personlig foretak, hobby eller profesjonelt – hvor du kan få en sentral plass, godbeskrivelse og effektiv markedsføring av ditt foretak.

Vi tilbyr som et alternativ alle bedrifter et støttemedlemskap for kr 200,- pr år.