Vi takker våre sponsorer

Olav Thon stiftelsen

Olav Thon stiftelsen bevilget penger til foreningen Sandnes og Jæren beredskapsforening…

KAPH Entreprenør

KAPH tar seg av alle typer BYGGEPROSJEKTER Vi takker for støtten til å gjøre Hommersåk…

Kort om Hommersåk

Hommersåk - fra gammelt av kalt Hommersand, da opprinnelig garden Hommersand. Hommersåk er et sentrumsområde i tettstedet Riska og hadde pr 1.januar 2017 7 294 innbyggere og er en av Sandnes 13 bydeler, en av de største.

Stedet har røtter tilbake fra ca 750 e.Kr og det er blant annet funnet kristne gravfunn på Frøyland. Man har tidligere hatt en del industri som kornmølle, sementblanderi og andre fabrikker på Hommersåk. Nå i dag er det stort set bare handelsnæring som drives på Hommersåk.