Til tross for at det er det største sosiale nettverket i verden med over 1,7 milliarder brukere, tror ikke alle at Facebook er det beste å bruke tiden på. Det er faktisk flere og flere som logger av, eller som beholder Facebook kun som en kommunikasjonsplattform. 

Undersøkelser viser og at ønske eller behovet for å være online hele tiden, kan virke stressende på folk. Derfor er det nå mange som helst vil være koblet til venner på andre måter - som for eksempel ved SMS, Snapchat, Instagram, eller til og med bare ved å ringe dem på telefonen.

For dem av Hommersåk som ikke er eller vil være en del av Facebook, ønsker vi å allikevel å gjøre tilgjengelig en del nyttig og interessant informasjon som finnes på Facebook. Dette blir automatisk publisert via "Pages" og ikke grupper. "Facebook Pages" er ennå tilgjengelig til å tas inn i websider. Det er derimot ikke grupper. Dette gjelder om de er private eller ikke.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å gjøre informasjon tilgjengelig for ALLE på Hommersåk, å publisere denne informasjonen på "pages" som https://www.facebook.com/hommersak/ eller https://www.facebook.com/bedrifterhommersak.

Inkluder alle, ikke bare gruppemedlemmer.

Facebook Wall Hommersak.no