politi

 • I Forusbeen 35 hvor tidligere leietakere BP, Telenor og asylmottak har hatt sin base står nå eiendommen med sitt areal på hele 23299 m2 nesten helt tomt. Det er eiendomsfirmaet Norwegian property og Base property som eier og utvikler eiendommen.

  NPRO eier flere større kontoreiendommer både i Stavanger og i Oslo. Nødetatene i rogaland er heldige som kan samarbeide med slike firma som lar oss trene med så realistiske øvelser som mulig.

  Når de tidligere leietakere flyttet ut av eiendommen i Grenseveien 21 ( rett ved Ikea) var det ikke vanskelig å si ok til Rogaland brann og redning at Grenseveien 21 kunne benyttes som øvelse objekt, så lenge ikke annen bruk var tiltenkt.

  Eiendomssjef Geir Olav Hegerroll i Norwegian property sier til www.hommersak.no at eiendommen med sin størrelse og kompleksitet ga ett godt grunnlag og realistisk bilde på hva brann, helse og politi kan møte i en gitt situasjon, i slike type eiendommer.

  Rogaland brann og redning har sammen med Politi og helse lånt hele eiendommen til Grenseveien 21 til øvelse formål og har nå fra i 2019 fått samme mulighet til å bruke Forusbeen 35 til øvelser og trening. Hva betyr dette for dere som arbeider i nødetatene? Tor Rune Ree som er instruktør og brannmann i Rogaland brann og redning forklarer at denne muligheten er gullverdt, ikke bare for nødetatene som trener men for hele samfunnet. Vi håper jo aldri at de helt store hendelsene skjer i vår region.

  Men om det skulle skje, er veldig mange i politiet, brannmenn og helse personell bedre rustet til å takle store hendelser når de blir bedre kjent i området.

  Ikke minst bedre kjent med alle de andre etatene de samarbeider med i det daglige brann og redningsarbeidet.

  Det å få muligheten til å øve i ukjente lokaler, har veldig stor verdi for oss. Det tilfører øvelsene en annen dimensjon, enn det å bare bruke kjente objekter hvor vi kjenner hver krinkel og krok. Det er veldig nyttig for oss uansett type øvelser. At bygget vi nå har fått til å samtrene med politi og helse tidligere har fungert som asylmottak, gjør også øvelsene realistiske. 

  I tillegg er det motiverende for våre mannskaper når de må løse oppdrag hvor de er i "ukjent farvann".

  Vi er veldig takknemlig for muligheten slike firma gir oss, uten deres velvilje hadde vi aldri hatt muligheten til å trene på slike steder. Det er ikke satt av midler i budsjetter i stat eller kommune til at vi kunne brukt store summer på leie av slike trenings fasiliteter. Så det at Norwegian property i denne omgang tilbyr oss slike muligheter er helt fantastisk flott. De har spilt på lag nå i flere år og virkelig tilrettelagt slik at vi skulle få øvet så realistisk som mulig. Det som gjør dette helt spesielt er at de ikke har noen form for økonomisk gevinst i å la oss trene her, heller tvert om sier Tor Rune Ree.

  Bilde over: Instruktør Tor Rune Ree i Rogaland brann og redning følger øvelsene tett og sørger for evalueringer i etterkant av hver gjennomføring.

  Bilde over: Instruktør Tor Rune Ree i Rogaland brann og redning følger øvelsene tett og sørger for evalueringer i etterkant av hver gjennomføring.

  I tillegg til disse øvelse dagene nå så har også Rogaland brann og redning øvelser i distriktet på kveldstid for deltidsmannskaper. De har ikke mulighet til å ta fri på dagene for å delta og da er det satt opp noen kvelder slik at flest mulig skal få muligheten til å få trene sammen på viktige og dagsaktuelle hendelser sammen med de andre nødetatene.

  Vi vil også trekke frem vår viktige samarbeidspartner Norsk folkehjelp som vi leier inn til å levere markører til disse øvelsene. De gjør en fantastisk jobb med å «sminke» skader på markørene som spiller skadde og som blir undersøkt, løftet og båret inn og ut av bygg og inn i ambulanser og fraktet bort. De bruker mye tid på dette og har god tålmodighet og er utrolig flinke til å spille skadde som gjør øvelsene mye mer ekte og som gjør at alle som deltar er mer på hugget sier instruktør Tor Rune fra Rogaland brann og redning.

  Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud var selv med på en av disse øvelsene nå i uken og er veldig fornøyd med øvelsene som er laget til. Han trekker frem viktigheten av å trene opptil så reelt som mulig og treffe de andre etatene i fred og ro slik at vi blir bedre sammen.

  Brann og redningssjef Nils-Erik Haagenrud deltar selv på de årlige øvelsene med nødetatene.

  Bildet over: brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning Nils-Erik Haagenrud deltar også i disse viktige øvelsedagene sammen med nødetatene.

  Alle forventer at nødetatene stiller opp når det trengs som mest, det at vi får felles treningsøkter, samhandling og kompetanse deling gjør at politiet i Sør-Vest, helse tjenesten ved SUS og Rogaland brann og redning blir kjent med hverandres kapasitet.

  Nødetatene har egne spesialistinstruktører som bruker mye tid på planlegging og drifter øvelsene for opptil 600 politi, helsepersonell og brannmannskaper i regionen i april og mai hvert år slik at nødvendig operativ evne blir utviklet og opprettholdt.

  DSC 0970

  Parkeringsplassen fylles opp med utrykningskjøretøy fra alle nødetatene før en ny dag med krevende øvelser.

  DSC 1054 

  Bildet over: Ted Bakke og Trond Lund fra SUS har samarbeidet i flere år ved andre eiendommer som Ted har vært teknisk forvalter for. Uten hans positive innstilling til nødetatene og deres behov for gode treningsfasiliteter så hadde det vært mye tyngre å få til så bra øvelser som det vi har nå påpeker både politi, helse og brann- og redningstjenesten.

   

  DSC 0976

  Her trener brannmannskapene sammen med ambulanse tjenesten med å få pasienter til sykehus på en effektiv og skånsom måte.

   

  DSC 0972 

  DSC 0979

   

  Author: webmaster

 • Bål observert i strandsonen på Li

  Brannvesenet på Riska fikk melding om flammer observert på Lie lørdag kveld. Vaktlaget rykket ut, samtidig som det ble meld om at politi var på vei.

  Det ble observert et bål i strandsonen. Vedkommende slukket velvillig selv bålet og måtte ta en prat med politiet.