næringsområde

  • Hesthammer næringsområde

    Det finnes ledige næringsområder på Hesthammer, øst for Hommersåk, med kort avstand til sentrum. 

    Detaljregulingsplan ble vedtatt i bystyret 6.feb 2017. Området har fleksible tomtestørrelser til gunstige priser.

    Bssøk Sandnes Tomteselskap for mer informasjon.