Om Hommersak.no

Hommersåk

Kort om Hommersåk

Hommersåk - fra gammelt av kalt Hommersand, da opprinnelig garden Hommersand. Hommersåk er et sentrumsområde i tettstedet Riska og hadde pr 1.januar 2017 7 294 innbyggere og er en av Sandnes 13 bydeler, en av de største.

Stedet har røtter tilbake fra ca 750 e.Kr og det er blant annet funnet kristne gravfunn på Frøyland. Man har tidligere hatt en del industri som kornmølle, sementblanderi og andre fabrikker på Hommersåk. Nå i dag er det stort set bare handelsnæring som drives på Hommersåk.

Bidragsytere til Hommersak.no

Kontakt oss for å bidra

Artikler, turtips, bilder, meninger, en god historie; er du litt engasjert i smått eller stort rundt Hommersåk - send oss ditt bidrag og hjelp til med at Hommersak.no blir et levende nettsted.

Riskakatalogen

Finn din aktivitet eller hobby

Idrett, hobby eller fritidsaktivitet for deg?

Her finner du idretts- og fritidsaktiviteter for store og små. Se gjennom vår katalog og meld deg inn i den aktiviteten du liker.

Etablering av Hommersak.no

Vi etablerer Hommersak.no!

Initiativtakere fra brannvesenet på Riska, med John Steinar Olsson og Gert Audun Olsson står for etableringen av Hommersak.no.

"Vi ber alle ha litt tålmodighet før alt er oppe og går 100% og er nå bare i en testfase."

Formål er følgende:

  • etablere en katalog over alle lag- og foreninger, fritids- og aktivitetsklubber som finnes på Hommersåk som gjør det lett for enhver å vite hvilke muligheter man har i forhold til aktiviteter for barn og voksne
  • den samme katalog vil ha en oversikt over alle bedrifter med fast utsalgssted
  • viktigere - en oversikt over alle bedrifter, fra enkeltmannsforetak til mindre AS som IKKE har eget utsalgssted og som ønsker å markedsføre seg i bygda
  • oversikt over uformelle foreninger som ønsker deltakere og medlemmer
  • alle skoler- og barnehager i Hommersåk
  • fremme alle interesser for å drive næringsvirksomhet i og omkring Hommersåk
  • danne en gruppe som ønsker å drive med redaksjonelt innhold, publisere bilder fra Hommersåk/omegn og gjøre nettstedet til et dynamisk og levende sted, på frivillig basis.

Skulle vi evt. klare å få noe sponsorstøtte, vil eventuelt overskudd bli satt av til utdeling for organisasjoner som driver med allmennyttig arbeid med vekt på sikkerhet, helse, miljø og livreddende arbeid + økonomisk støtte til lag- og foreninger som bidrar til innhold på Hommersak.no.